Je bent hier:

Opleidingsoverzicht

De veiligheidswereld is continu aan verandering onderhevig.  Als veiligheidsadviseur is het van belang om de kennis en vaardigheden te hebben om bij te kunnen dragen aan een effectieve veiligheidsaanpak en adequaat te kunnen reageren op deze veranderingen. Het is van belang om mee te groeien met deze veranderingen.

De leer- en ontwikkelactiviteiten van de Scherp Academy helpen je om over de allerlaatste inzichten te beschikken, je vaardigheden te ontwikkelen en op de hoogte te blijven van de laatste trends en ontwikkelingen. De Scherp Academy beschikt over een rijk aanbod van opleidingen, trainingen, boostcamps en masterclasses. De trainers van Scherp Academy leveren maatwerk. Bij het voorbereiden van een activiteit nemen we dan ook uitgebreid de tijd om de voorbereiding samen met de opdrachtgever te doen.

Opleidingen

De opleidingen van de Scherp Academy zijn gericht op het verwerven van kennis, competenties en vaardigheden voor specifieke functies. Binnen de Scherp Academy kun je onder andere opgeleid worden tot OOV-adviseur, maar ook de crisisfuncties Algemeen Commandant of Officier van Dienst Bevolkingszorg en Informatiemanager maken onderdeel uit van het opleidingsaanbod van de Scherp Academy.

Onze opleidingen zijn optioneel af te ronden met een examen en, bij goed gevolg, diplomering.

Trainingen

De trainingen van de Scherp Academy bestaan uit een- of meerdaagse trainingen, waarbij deelnemers op interactieve wijze uitgedaagd worden om hun vaardigheden te ontwikkelen. De trainingen kennen een praktische benadering, waarbij casuïstiek ingezet wordt om de deelnemers zo dicht mogelijk bij de realiteit te brengen en uit te nodigen actief bij te dragen aan de trainingen. Reflecteren op het eigen handelen is een cruciaal onderdeel van de trainingen van de Scherp Academy.

Boostcamps

Deelnemen aan een boostcamp van de Scherp Academy betekent dat je je professionele vaardigheden een boost wil geven. Onze boostcamps variëren van een dagdeel tot enkele dagen. De deelnemers zoomen in op een specifiek onderdeel van het reguliere werk. De werkpraktijk staat centraal bij de boostcamps. Dit betekent dat je knelpunten en vraagstukken uit je eigen praktijk kunt meenemen naar de boostcamp, om die daar te leren op te lossen of te beantwoorden.

Masterclasses

Bij de masterclasses van de Scherp Academy word je bijgespijkerd op een veiligheidsthema. De professionals van Scherp werken dagelijks aan deze thema’s en stellen hun actuele kennis tijdens de masterclass beschikbaar. 

Scherp Academy verzorgt regelmatig L&O-activiteiten op locatie. Ook gebruikmaken van een incompany aanbod? We bespreken graag de mogelijkheden!

Over Scherp in Veiligheid

deskundig • betrouwbaar • betrokken • vernieuwend

De Scherp Academy is het kennisinstituut van Scherp in Veiligheid. Wij zijn hét bureau dat zich landelijk bezighoudt met veiligheidsvraagstukken op de terreinen van openbare orde & veiligheid en crisisbeheersing. Ook de bijzondere wetten zoals de Alcoholwet en de Algemene Plaatselijke Verordening, zijn een taakveld van Scherp in Veiligheid.

Wij staan onze opdrachtgevers bij door middel van ondersteuning, advisering, projectmanagement en leren & ontwikkelen. 

Onze kernwaarden zijn de fundamentele basis van Scherp in Veiligheid. Ze maken ons tot wie wij zijn, hoe wij ons werk doen en hoe wij met onze relaties omgaan. In alle kernwaarden staat kwaliteit voorop.